Karakteristike otpada u medicinskim i farmaceutskim ustanovama

Tip: Trening Šifra treninga: 341 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija

U medicinskim i farmaceutskim ustanovama otpad, shodno svojstvima i karakteristikama, pretežno se selektuje u grupu opasnog otpada, prvenstveno pripada grupi potencijalnog ili infektivnog otpada. Imajući u vidu rizičnost pogrešne procedure klasifikacije i generisanja ovog otpada, upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom se može svrstati u delatnost od opšteg interesa.

Kompleksno zakonodavstvo reguliše ovu oblast, kome između ostalih posebno pripada:

 • Zakon o upravljanju otpadom,
 • Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada,
 • Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom,
 • Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada kao i drugi propisi.

Zakon o otpadu jasno definiše između ostalog:

 • vrste i klasifikaciju otpada;
 • planiranje upravljanja otpadom;
 • subjekte upravljanja otpadom;
 • odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, se bliže propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita kao i način upravljanja farmaceutskim otpadom.

S’obzirom na specifičnost karakteristika medicinskog i farmaceutskog otpada, nameće se potreba za širokim informisanjem i upoznavanjem osoblja koje se susreće sa ovom vrstom otpada u cilju bezbednog postupanja, tretmana i odlaganja.

Ciljna grupa:

 • Ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite,
 • Ustanove veterinarskog i farmaceutskog sektora

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa opštim pojmovima iz zahtevima za upravljanje mediciniskim i farmaceutskim otpadom, bezbednim postupanjem.

Teme:

 • Pregled pravnih i institucionalnih okvira upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom,
 • Terminologija iz upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom u Republici Srbiji; klasifikacija, kategorizacija opasan i neopasan medicinski otpad,
 • Planiranje u upravljanju medicinskim otpadom
 • Opcije upravljanja otpadom; sakupljanje, razvrstavanje; pakovanje, skladištenje, tretman; transport
 • Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman medicinskog otpada;
 • Obaveza izveštavanja o medicinskom i farmaceutskom otpadu.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje zakonsku obavezu generatora medicinskog i farmaceutskog otpada;
 • Upozna opšte zahteve upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom;
 • Poznaje metode klasifikacije i karakterizacije medicinskog i farmaceutskog otpada koga generiše;
 • Poznaje uslove za razvrstavanje otpada koga generiše;
 • Poznaje dozvole koje mora da pribavi u cilju bezbednog obavljanja delatnosti;
 • Poznaje obaveze izveštavanja prema ovlašćenim organima.
Hristina Stevanović Čarapina

diplomirani inženjer tehnologije, ekspert u oblasti upravljanja otpadom. Učestvovala kao ekspert na 50 projekata od nacionalnog interesa, kao konsultant na međunarodnim projektima iz oblasti održivog razvoja, upravljanja otpadom, klimatskih promena, čistije proizvodnje, kreiranja politika zaštite životne sredine, upravljanja životnom sredinom i ekološkom bezbednošću.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu upravljanja otpadom u medicinskim i farmaceutskim ustanovama.

Trening

17.09.2018. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Potvrdila sam znanja iz ove oblasti i saznala dosta novih informacija koje će mi pomoći u daljem radu. Predavači su bili otvoreni za komunikaciju i odgovarali su na sva naša pitanja. Tatjana Milovanović, rukovodilac službe za skladištenje i distribuciju PharmaSwiss doo
 • Seminar je bio od izuzetnog značaja u vezi sa pojašnjavanjem zakonskih regulativa iz oblasti upravljanja otpadom. Predavači su veliki stručnjaci i poznavaoci svog posla. Sve pohvale za odabir predavača. Marina Zečević, tehničar medicinskog otpada Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
 • Veoma zanimljiv i interaktivan seminar. Želela bih da istaknem prednosti komunikacije sa predavačem i drugim polaznicima koje su ovde bili pristuni. Vera Stojanović, rukovodilac spoljne trgovine InphormCo. doo