+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
6
Maksimalan broj učesnika:
25
Cena po učesniku:
11.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
Opis

U medicinskim i farmaceutskim ustanovama otpad, shodno svojstvima i karakteristikama, pretežno se selektuje u grupu opasnog otpada, prvenstveno pripada grupi potencijalnog ili infektivnog otpada. Imajući u vidu rizičnost pogrešne procedure klasifikacije i generisanja ovog otpada, upravljanje medicinskim i farmaceutskim otpadom se može svrstati u delatnost od opšteg interesa.

 

Uvođenje jedinstvenog sistema upravljanja medicinskim otpadom u zdravstvenom sektoru u Republici Srbiji, jedan je od preduslova za uređenje sistema upravljanja medicinskim otpadom u celini. Kompleksno zakonodavstvo reguliše ovu oblast, kome između ostalih posebno pripada: Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom, Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada kao i drugi propisi. Zakon o otpadu jasno definiše između ostalog vrste i klasifikaciju otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekte upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom, se bliže propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita kao i način upravljanja farmaceutskim otpadom.

 

S’obzirom na specifičnost karakteristika medicinskog i farmaceutskog otpada, nameće se potreba za širokim informisanjem i upoznavanjem osoblja koje se susreće sa ovom vrstom otpada u cilju bezbednog postupanja, tretmana i odlaganja.

 

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Apsolutno sam prezadovoljna seminarom. Stekla sam nove veštine i upotpunila svoje znanje iz oblasti koja je zaista obimna. Predavači su profesionalni i odlično upoznati sa materijom. Sve pohvale!“

Tanja Petrović, koordinator za upravljanje MO

KBC Zemun

 

„Seminar je bio od izuzetnog značaja u vezi sa pojašnjavanjem zakonskih regulativa iz oblasti upravljanja

otpadom. Predavači su veliki stručnjaci i poznavaoci svog posla. Sve pohvale za odabir predavača.“

Marina Zečević, tehničar medicinskog otpada

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

 

 

Ciljna grupa:

 • Ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite,
 • Ustanove veterinarskog i farmaceutskog sektora

 

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa opštim pojmovima iz zahtevima za upravljanje mediciniskim i farmaceutskim otpadom, bezbednim postupanjem.

 

Teme:

 • Pregled pravnih i institucionalnih okvira upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom,
 • Terminologija iz upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom u Republici Srbiji; klasifikacija, kategorizacija opasan i neopasan medicinski otpad,
 • Planiranje u upravljanju medicinskim otpadom
 • Opcije upravljanja otpadom; sakupljanje, razvrstavanje; pakovanje, skladištenje, tretman; transport
 • Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman medicinskog otpada;
 • Obaveza izveštavanja o medicinskom i farmaceutskom otpadu.

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje zakonsku obavezu generatora medicinskog i farmaceutskog otpada;
 • Upozna opšte zahteve upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom;
 • Poznaje metode klasifikacije i karakterizacije medicinskog i farmaceutskog otpada koga generiše;
 • Poznaje uslove za razvrstavanje otpada koga generiše;
 • Poznaje dozvole koje mora da pribavi u cilju bezbednog obavljanja delatnosti;
 • Poznaje obaveze izveštavanja prema ovlašćenim organima

 

Predavači:

Dr Hristina Stevanović Čarapina, diplomirani inženjer tehnologije, ekspert u oblasti upravljanja otpadom. Učestvovala kao ekspert na 50 projekata od nacionalnog interesa, kao konsultant na međunarodnim projektima iz oblasti održivog razvoja, upravljanja otpadom, klimatskih promena, čistije proizvodnje, politika zaštite životne sredine i evropske integracije, upravljanje životnom sredinom, ekološke bezbednosti.

Predstavnik Agencija za zaštitu životne sredine.

Povezani sadržaji
Slike
Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu upravljanja otpadom u medicinskim i farmaceutskim ustanovama.