+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
4
Maksimalan broj učesnika:
25
Cena po učesniku:
10.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Inspektori rada, svojim rešenjima, nalažu da poslodavac, između ostalog, vodi i čuva različite evidencije u oblasti bezbednost i izdravlja na radu, kao što su evidencije o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad, opasnim materijama koje koristi u toku rada, izvršenim ispitivanjima radne okoline, rаdnim mestimа sа povećаnim rizikom, zаposlenimа rаspoređenim nа rаdnа mestа sа povećаnim rizikom i lekаrskim pregledimа zаposlenih rаspoređenih nа tа rаdnа mestа, povredаmа nа rаdu, profesionаlnim oboljenjimа i bolestimа u vezi sа rаdom; izvršenim pregledimа i ispitivаnjimа opreme zа rаd i sredstаvа i opreme zа ličnu zаštitu nа rаdu...

 

S obzirom na to, da je veoma važno uređenje prаvа, obаvezа i odgovornosti u oblаsti bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu, inspektori rada kontrolišu način uređenja istih, odnosno proveravaju kolektivne ugovore, opšta аkta – Prаvilnike o bezbednosti i zdrаvlju nа rаdu i ugovore o rаdu. Pored navedenog, kontroliše se i аkt o proceni rizikа nа rаdnom mestu i u rаdnoj okolini, stručni nаlаzi o izvršenim pregledimа i ispitivаnjimа uslovа rаdne okoline i opreme zа rаd, bezbednosni list zа hemijske mаterije i ostаla potrebna dokumentаcija, koju trebа dа poseduje poslodаvаc, kаdа je u pitаnju oblаst bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu.

 

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Seminar je odlično organizovan i sproveden. Predavač je vrlo interesantan u izlaganju i prezentovanju materije. Ukupna ocena „Odličan“.

Aleksandar Minić, Referent za BZNR, Telus a.d

„Predavač i celokupan seminar je veoma zanimljiv, koristan i poučan. Posebno sam zadovoljan interakcijom između predavača i učesnika seminara.“

Dragan Miletić, Rukovodilac službe za bezbednost i zdravlje na radu, PKB Korporacija

 

Ciljna grupa:

Predstavnici poslodavaca i zaposlenih, kao i lica za bezbednost i zdravlje na radu.

 

Teme:

 • Primeri iz prakse vezani za pripremu, izradu, formiranje i čuvanje različitih evidencija i dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja
 • Praktična primena
  • Pravilnika o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
  • Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad,
  • Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri radu sa ekranom i drugih novih podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • zna kako da postupi u rešavanju problema na temu bezbednosti i zdravlja na radu, a sa kojima se susreću u svakodnevnom radu;
 • zna kako da pripremi, formira, čuva i vodi različite evidencije i dokumentaciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • vrši preduzimanje praktičnih i konkretnih mera za ostvarivanje prava iz bezbednosti i zdravlja na radu;
Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara Evidencija i arhiviranje dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na temu evidencije i arhiviranje dokumenata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.