+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
4
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
13.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku.
Opis

U postupku primene Zakona o hipoteci identifikovani su problemi. To je dovelo do potrebe za doradom i osavremenjivanjem zakona. Nova rešenja bi trebalo da reformišu vansudski postupak namirenja, podizanjem nivoa pravne i ekonomske sigurnosti učesnika, poboljšanjem položaja hipotekarnog poverioca, zaštitom dužnika, odnosno vlasnika hipotekovane nepokretnosti i ubrzavanjem finansijske i privredne aktivnosti.

Izmenama i dopunama obezbeđen je bolji položaj kreditora na tržištu, zaštita svih poverilaca i istovremeno svih dužnika.

 

Seminar će, pored sagledavanja novih rešenja, osposobiti učesnike za uspešnu primenu Zakona o hipoteci sa pratećim izmenama i dopunama. Svakom problemu će biti pristupljeno sa posebnom pažnjom. Učesnici mogu dobiti odgovor na konkretna pitanja koja iznesu na seminaru i savet za rešenje problema iz ove materije. 

 

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Zanimljiv i svrsishodan seminar. Puno novih i korisnih informacija i saznanja, i što je najbitnije oktlonjene nedoumice koje se dešavaju u praksi. Odlična komunikacija predavača sa polaznicima.“

Mirko Ratković, mlađi savetnik za sudsku naplatu

OTP Banka Srbija

„Tema seminara obrađena na veoma zanimljiv način, predavač dao odgovore na praktična pitanja. Moja očekivanja su ispunjena i veoma korino iskustvo.“

Jelena Ivanović, pravnik

Prvi faktor

 

Ciljna grupa:

Pravnici i drugi stručnjaci koji rade u pravnom sektoru, finansijskom sektoru i sektoru za obezbeđenje plaćanja u bankama, privrednim društvima, osiguravajućim organizacijama, drugim oblicima organizovanja biznisa i institucijama.

 

Cilj seminara:

Upoznavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i načinima rešavanja eventualno nastalih problema proisteklih iz dosadašnje primene Zakona o hipoteci.

 

Teme:

 • Obuhvat hipoteke – zakonska kamata i red prvenstva naplate kamate;
 • Forma i sadržina Založne izjave i Ugovora o hipoteci;
 • Svojstvo izvršne isprave;
 • Ograničenja i dodatna obezbeđenja hipotekarnog poverioca;
 • Ovlašćeno lice za zastupanje prava i interesa hipotekarnih poverioca;
 • Naknadni ugovor i ograničenja za zaključenje;
 • Dostavljanje opomena o prodaji;
 • Objedinjavanje svih zahteva koji prethode zahtevu za upis zabeležbe hipotekarne prodaje;
 • Ništavost akata o svakom pravnom raspolaganju hipotekovanom nepokretnosti, suprotno zabrani iz stava 5. tačka 2);
 • Rešenje SKN o brisanju zabeležbe hipotekarne prodaje po službenoj dužnosti i upis zabeležbe zabrane vansudske prodaje hipotekovane nepokretnosti;
 • Održavanje prve aukcijske prodaje;
 • Prodaja neposrednom pogodbom;
 • Raspodela sredstava dobijenih vansudskom prodajom nepokretnosti;
 • Brisanje svih upisanih hipoteka upisanih na prodatoj nepokretnosti;
 • Ispis hipoteke;
 • Gašenje Centralne evidencije hipoteka,
 • Uporedni prikaz izmena i dopuna koje su obuhvaćene novim Zakonom i upoznavanje sa novim rešenjima.

 

 Predavač:

Ivana Bogdanović, Načelnik inspekcije u lokalnoj samoupravi, šef pravnog registrara u RGZ ( I sterpen i II stepen), samostalni savetnik u Odeljenju upravljanja imovinom Banke. Poseduje dugogodišnje iskustvo radeći kao rukovodilac u SKN Beograd i SKN Novi Beograd; u drugostepenom organu ( ranije pri RGZ); u finansijskoj instituciji – banci.

Povezani sadržaji
Slike
Fajlovi
Komentari učesnika

 

Komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na temu Zakona o hipoteci možete pogledati ovde.