+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
6
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
12.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
  • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
  • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
  • Fizička lica: 20% popusta
  • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja.

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

  • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
  • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
  • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
  • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
  • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
  • Prenosivi poklon vaučer;
  • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
  • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o opštem upravnom postupku, koji je stupio na snagu 09. marta 2016. a počeo je da se primenjuje u punoj meri od 01. juna 2017. godine.

 

Novi Zakon predstavlja nov koncept upravnog postupka koji treba da omogući:

  • pojednostavljivanje i ubrzavanje upravne procedure,
  • smanjenje troškova za sve učesnike u postupku,
  • modernizaciju procesnih mehanizama,
  • zaštitu javnih i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.

S obzirom na to da zakon sadrži niz novih instituta i da su izmene krupne potrebno je da se učesnici u postupku na vreme upoznaju sa svim novinama, ključnim izmenama, kao i prelaznim i kaznenim odredbama.

 

Polaznici seminara upoznaće se sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku kroz uporedni prikaz sa starom zakonskom regulativom, kao predlozima i savetima kako da se na najbolji i najefikasniji način primene novi propisi.

 

Komentari učesnika sa prethodnog seminara:

„Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Izlaganje predavača je bilo zanimljivo, predavač visokokvalifikovan, profesionalan, stručan.“

Kalina Rajević, načelnik opštinske uprave

Opština Žitište           

 

„Zadovoljna sam, zaista na precizan, zanimljiv i praktičan način obrađena tema seminara, sa kvalitetnim primerima.“

Branka Poučki, stručni saradnik

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

 

Ciljna grupa:

Pravnici u javnoj upravi i javnim preduzećima, advokati i svi oni koji žele da se usavrše u ovoj oblasti.

 

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku u cilju pipreme za primenu novih propisa.

 

Teme:

  • Analiza uporednih rešenja novog ZUP-a sa još uvek aktuelnim ZUP-om;
  • Bitno nov sadržaj pravnih instituta (upravni postupak, upravna stvar, upravni akt)
  • Nova načela ZUP-a prilagođena pravilima EU (predvidivost, srazmernost, delotvornost, pristup informacijama i zaštiti podataka)
  • Vrste upravnih akata (garantni list, upravni ugovor, upravne radnje, pružanje usluga)
  • Pravila postupka (učesnici, ovlašćeno službeno lice, prestanak postojanja stranke, obaveštavanje)
  • Pokretanje postupka – ključne izmene
  • Prekid i obustavljanje postupka - privremene mere, rasprava
  • Rešenje (oblik i delovi), zaključak
  • Pravna sredstva – prigovor i žalba
  • Uklanjanje i menjanje rešenja – vanredna pravna sredstva
  • Izvršenje, kaznene odredbe, PRELAZNE ODREDBE
  • Pitanja i odgovori - diskusija

 

Predavač:

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Upravnim postupkom se bavi od 1973. godine. Zamenik javnog pravobranioca 8 godina, 13. godina sudija Okružnog suda u Kragujevcu, u građanskoj i upravnoj materiji, 16. godina sudija Vrhovnog suda Srbije u materiji upravnog spora, 28. godina upravni sudija, ispitivač na pravosudnom ispitu 2. godine, 4. godine i dalje predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu za pripremu pravosudnog ispita i u preduzeću “Pro iuris”,16. godina piše za Kopaoničku školu prirodnog prava.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentar učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika seminara.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pročitajte šta su učesnici rekli o ovom seminaru.

Stručni članak iz baze znanja na temu - Upravni postupak i upravni spor - problemi u praksi i moguća rešenja

 

Zakon o upravnim sporovima poznaje dva vanredna pravna sredstva: zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka. Neobična je pravna situacija za jedan procesni zakon da, kada se govori o pravnim sredstvima u njemu, postoje jedino vanredna pravna sredstva, kako smo naveli, a da ne postoji žalba kao redovno pravno sredstvo. Krivica nije na autorima ZUS-a, već autorima Zakona o uređenju sudova koji nisu predvideli dvostepeno upravno sudstvo, pa time nije ni predviđena žalba protiv odluke Upravnog suda, jer ne postoji sud koji bi o njoj odlučivao.