+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
5
Maksimalan broj učesnika:
15
Cena po učesniku:
16.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Uvođenjem instituta Ovlašćeni primalac/pošiljalac dovelo je do suštinskih promena u tehničkom načinu funkcionisanja pojednostavljenog carinskog postupka.

 

Komplikovane, spore i skupe carinske procedure su jedna od najvećih prepreka u funkcionisanjanu modernog „lanca trgovine“.

 

U pojednostavljenim carinskim postupcima po prvi put je omogućeno da:

 • kompanije svoju robu deklarišu bespapirno,
 • koriste IT tehnologije (uz obavezu naknadne dostave dokumenata radi overe),
 • robu deklarisanu za izvoz direktno otpremaju iz svojih prostorija do granične carinske ispostave,
 • robu namenjenu stavljanju u uvozni carinski postupak direkno od granične carinske ispostave dopremaju u svoje prostorije,
 • robu ne dovoze do unutrašnje mesno nadležne carinarnice.

 

Ovakvo postupanje predstavlja novinu za poslovnu zajednicu i omogućava im da ostvare što veće uštede u:

 • vremenu (kraće trajanje postupka, mogućnost carinjenja van radnog vremena carine...) i
 • novcu (troškovi: otpreme i dopreme robe, bankarskih garancija, angažovanih posrednika i radne snage...).

 

Postupci „kućnog carinjenja“ u suštini predstavljaju vežbu u realnim uslovima za prihvatanje novog načina razmišljanja i rada, potrebnih za implementaciju instituta Ovlašćenog privrednog subjekta.

 

Seminar omogućava polaznicima da na neposredan način dođu do informacija o prednostima i manama pojednostavljenih postupaka koje će im omogućiti da naprave strategiju svoje kompanije kao i da budu u potpunosti osposobljeni da u svojoj kompaniji stvore uslove za primenu „kućnog carinjenja“, da podnesu ispravan zahtev za dobijanje odobrenja kao i da kasnije valjano sprovode isti.

 

Komentari učesnika sa prethodnog treninga:

„Seminar je veoma jasan, koristan i praktičan. Upoznali smo se sa svim novinama i mogućnostima koje nova pojednostavljenja nose. Sve pohvale za stučnost predavača i dobru organizaciju.“

Bojana Divnić, rukovodeći stručni saradnik, Gorenje d.o.o. Valjevo

 

„Veoma koristan seminar. Pohvaljujem organizaciju i predavača koji je veoma stručan i ume da prenese svoje znanje drugima.“

Snežana Mandić, rukovodilac operativno-logističke podrške, Soko Štark

 

Ciljna grupa:

 • Donosioci strateških odluka u kompaniji ili rukovodioci sektora izvoza-uvoza
 • Lica koja se neposredno bave sprovođenjem carinskih postupaka u kompaniji
 • Carinski posrednici (špediteri).

 

Cilj seminara:

Informisanje poslovne zajednice o mogućnostima koje pruža “kućno carinjenje” i obučavanje za podnošenje zahteva i korišćenje ovih pojednostavljenih postupaka.

 

Teme:

 • Razlozi uvođenja postupaka „kućnog carinjenja“
 • Vrste „kućnog carinjenja“
 • Načini funkcionisanja „kućnog carinjenja“
 • Tehnički i formalni preduslovi za podnošenje zahteva, popunjavanje zahteva i izrada potrebne dokumentacije
 • Načini korišćenja „kućnog carinjenja“ i problemi uočeni u praksi
 • Suspenzija i ukidanje odobrenja za korišćenje
 • Prekršajna odgovornost
 • Ovlašćeni primalac/pošiljalac

 

Po završetku ovog seminara polaznik je osposobljen da:

 • razume prednosti i mane pojednostavljenih carinskih postupaka „kućnog carinjenja“
 • podnese zahtev za dobijanje odobrenja
 • zna da koristi postupke „kućnog carinjenja“
 • bude svestan posledica nesavesnog postupanja prilikom korišćenja odobrenih postupaka

 

Predavač:

Borislav Injac, radi u Upravi carina Republike Srbije. Obavljao je i poslove šefa carinske ispostave, šefa upravno-prekršajnog odseka, upravnika carinarnice i pomoćnika direktora, pri čemu je rukovodio timovima koji su uveli niz novina u rad carinske službe među kojima je poslovnoj zajednici najpoznatiji sistem kućnog carinjenja.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara "Pojednostavljeni carinski postupci - "kućno carinjenje" i Ovlašćeni primalac/pošiljalac".

Fajlovi
Izmene u kućnom carinjenju

Ovde možete pročitatati stručni članak predavača Borislava Injca vezano za bitne izmene u postupku "kućnog carinjenja".

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o "kućnom carinjenju".

Stručni članak iz baze znanja na temu - Pojednostavljeni carinski postupci

 

Veća brzina otpreme ili dopreme robe omogućava poslovanje bez zaliha ili sa izuzetno malim zalihama robe, čime se snižava iznos potrebnog obrtnog kapitala. Stvara se mogućnost za bolju i jeftiniju organizaciju proizvodnje, uvođenje smenskog rada i specijalizaciju proizvodnje.