+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
5
Maksimalan broj učesnika:
25
Cena po učesniku:
10.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja.

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Oblasti elektronskih komunikacija (telefonija, Internet, KDS) i elektronskih medija, čije usluge svakodnevno koristi veliki deo stanovništva, je brzorastuća privredna grana, na čijem unapređivanju i pospešivanju je zasnovan privredni razvoj razvijenih zemalja. Za ove oblasti postoji veliko interesovanje kako preduzetnika, tako i korisnika usluga.

 

Za uspešan rad budućih preduzetnika i korisnika usluga, potrebno je upoznavanje sa bazičnim propisima i novinama u ovoj oblasti.

 

Saznanja na treningu će polaznicima pomoći da se lakše shvate zakonodavne osnove kojima se uređuju ove oblasti; kakva su normativna rešenja postojala do sada i koje su zakonske novine u ovim oblastima; kao i da dobiju korisna uputstva vezana za procedure vezane za registrovanje delatnosti elektronskih komunikacija, odnosno zaštite prava korisnika usluga u ovim oblastima,

 

Metoda rada će biti predavanje sa Power Point prezentacijom, a kraj predavanja je rezervisan za odgovore na pitanja polaznika i razgovor sa predavačem.

 

Polaznici mogu prilikom prijavljivanja, 10-15 dana pre seminara, elektronskim putem, da upute pitanja za predavača, na koja će odgovore dobiti na samom predavanju. Predavač će biti na raspolaganju za konsultacije i u narednih 15 dana, nakon predavanja, radi davanja odgovora na pitanja koja će polaznici naknadno postaviti putem eletronske pošte.

 

 

Ciljna grupa:

Preduzetnici, privredna društva – posebno mala i srednja preduzeća koja svoju delatnost žele da prošire na oblast telekomunikacija ili da pružaju podršku subjektima koji se već bave ovom delatnošću, advokatske kancelarije, organizacije za zaštitu prava potrošača i drugi zainteresovani za ovu oblast, kojima treba znanje iz navedenih oblasti.

 

Cilj treninga:

Upoznavanje sa zakonodavnim novinama u oblasti elektronskih komunikacija i srodnim oblastima.

 

Teme:

 • Ključna poglavlja Zakona o elektronskim komunikacijama iz 2010.,
 • Regulatorni okvir EU u oblasti elektronskih kominikacija,
 • Podzakonska akta RATEL,
 • Izmene Zakona o elektronskim komunikacijama iz 2014.,
 • Izmene i dopune Zakona o poštanskim uslugama,
 • Obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja,
 • Zaštita konkurencije u oblasti elektronskih komunikacija,
 • Zaštita prava korisnika i pretplatnika,
 • Zaštita podataka o ličnosti u oblasti elektronskih komunikacija,
 • Prenosivost brojeva,
 • Izmene i dopune podzakonskih akata u 2014. i 2015., 2016. godini,
 • Primena Zakona o elektronskim komunikacijama u oblasti elektronskih medija, odgovornost za objavljene tekstove na sajtovima i drugo.
 • Upoznavanje sa tržištem elektronskih komunikacija, podaci o operatorima i budućim trendovima na tržištu elektronskih komunikacija;
 • Zakon o informacionoj bezbednosti.

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Sagleda osnove i međupovezanost legislative u oblasti elektronskih komunikacija i srodnih oblasti.

 

Predavač:

Zoran Branovački, advokat, obavljao je funkcije sekretara Upravnog odbora i rukovodioca Službe za opšte i kadrovske poslove Republičke agencije za elektronske komunikacije, sekretara Upravnog odbora Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL), samostalnog savetnika za privredno-pravni sistem, rukovodioca pravne službe i savetnika predsednika Privredne komore Srbije. Radio je i pri Ministarstvu pravde Republike Srbije na poslovima upravnog nadzora nad radom sudova i organa za prekršaje, bio je i stručni saradnik u Vojnom pravobranilaštvu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1987. Godine. Poseduje sertifikat Zimske škole Evropskog prava i sertifikat Universidad San Pablo – CEU “Course on European Integration for Serbia and Montenegros civil servants“. Bio je član u komisijama koje su sprovodile postupke javnog nadmetanja za izdavanje druge i treće licence za operatore mobilne telefonije (Telenor, Vip), kao i druge licence za fiksnog operatora (Telenor) i operatora CDMA tehnologije (Telekom, MediaWorks), Autor Protokola o saradnji RATELa i Komisije za zaštitu konkurencije kao i priručnika “Osnivanje preduzeća, registrovanje delatnosti preduzetnika i strana ulaganja“ u izdanju Privredne komore Srbije.

Povezani sadržaji
Fajlovi
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

 

Upoznajte se sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama.