+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
5
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
15.700,00 + PDV (20%)
Popusti:

Specijalan popust za učešće na ovom i na seminaru: Zasnivanje radnog odnosa, Ugovor o radu, ugovori van radnog odnosa Cena: 23.700,00 + PDV (20%)

 

 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja.

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/14), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih, Zakonom se uređuju i pitanja koja se odnose na prestanak radnog odnosa.

 

Prestanak radnog odnosa, tj. davanje otkaza ugovora o radu zaposlenom predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja, posebno, u uslovima ekonomskih i drugih teškoća u poslovanju. Takođe, prestanak radnog odnosa najčešći je predmet sudskih sporova i obraćanja inspekciji rada. Zbog toga je potrebno obezbediti sistem zaštite koji treba da pomiri interes radnika da sačuva zaposlenje, sa potrebama poslodavca. Najnovijim izmenama Zakona o radu došlo je do izmena u otkaznim razlozima, kao i u postupku donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu.

 

Na seminaru će biti reči i o modelima rešenja, sporazuma i drugih pojedinačnih akata propisanih Zakonom u vezi sa prestankom radnog odnosa, sa ciljem da se učesnici upoznaju sa načinima sprečavanja i umanjenja broja sudskih sporova i nesporazuma povodom prekida radnih odnosa.

 

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposlenima koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata, predstavnicima sindikata, preduzetnicima.

 

Cilj seminara:

Pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i nova saznanja kroz praktične primere, praksu inspektora rada i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

 

Teme:

 • Otkaz ugovora o radu – pravni aspekti
 • Načini otkazivanja ugovora o radu – vrste otkaza
 • Odluka o otkazu
 • Razlozi za otkaz i razlikovanje razloga za otkaz
 • Izvanredni otkazi
 • Pisano upozorenje i pravo na odbranu
 • Oblik i forma otkaza
 • Uručenje otkaza i odbijanje prijema
 • Otkazni rokovi i odricanje od otkaznog roka
 • Sporazumni raskid ugovora o radu (na zahtev radnika/poslodavca)
 • Sudska zaštita prava i postupak mirenja
 • Vraćanje na rad i odbijanje tužbe
 • Obrazloženje otkaza ugovora kojim jepredviđen probni rad
 • Obrazloženje otkaza uzrokovanog problematičnim/neprofesionalnim/ iskrivljenim ponašanjem radnika
 • Tužbeni zahtev protiv odluke o otkazu ugovora o radu
 • Teret dokazivanja kod otkaza ugovora o radu
 • Zaštita posebnih kategorija radnika kod otkaza

 

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

Praktično sprovodi postupak i priprema odgovarajuća akta (beleške, zapisnike, upozorenja, rešenja...).

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentar učesnika seminara

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.