+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
4
Maksimalan broj učesnika:
15
Cena po učesniku:
13.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Obzirom na razvoj novih tehnologija, neophodno je da se u okviru ovih tehnologija prati i ponašanje novih materija i materijala koji se sa njima javljaju. Za razliku od ranije korištenih materija i materijala koji su uglavnom bili zasnovani na prirodnim komponentama, pojavom novih tehnologija srećemo sve više sintetičke materijale koji pri sagorevanju ispoljavaju druge specifičnosti. Materije i materijali, često razvijani samo za potrebe pojedinih tehnologija, kasnije su našle primenu i u drugim tehnologijama, tako da se mogu sresti i na mestima gde prvobitno nisu bile predviđene. Ove materije i materijali zahtevaju i novi pristup na intervencijama, kada u slučajevima udesa(akcidenata), požara i eksplozija, u okolini ovih događaja dolazi i do pojave opasnih materija.

 

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama ugroženosti od požara, kao i komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara, uglavnom imaju problem sa pojavom opasnih materija. Cilj ovog seminara je da se ova lica pripreme za susret sa novim tehnologijama i mogućom pojavom opasnih materija kod udesa, požara i eksplozija.

 

Polaznicima seminara se na ovaj način omogućava da kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja o opasnim materijama, požarima i eksplozijama i da se putem prezentacije i filmova upoznaju sa novim sredstvima za gašenje požara.

 

Ciljna grupa:

Lica zadužena za organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara u svim kategorijama i komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara.

 

Cilj seminara:

Da se kroz interaktivno predavanje na lak i dostupan način obnove ranije stečena znanja o opasnim materijama, požarima i eksplozijama i da se lica na seminaru putem prezentacije i filmova i interaktivno upoznaju sa novim metodologijama postupanja u slučaju udesa sa opasnim materijama u požarima i eksplozijama.

 

Teme:

 • Osnovni pojmovi vezani za opasne materije, požare i eksplozije

o  Pojam opasne materije, požara i eksplozije, definicije

o  Osnovni uslovi za nastanak udesa sa opasnom materijom, požara i eksplozija, definicije

 • Klasifikacije opasnih materija, požara i eksplozija

o  Klasifikacija opasnih materija, osnovne fizičko-hemijske osobine

o  Klasifikacija požara po mestu nastanka, obimu, vrsti gorive materije i fazama razvoja

o  Klasifikacija eksplozija, uslovi za nastanak

 • Izvori opasnosti kod pojave opasnih materija, požara i eksplozija

o  Opasnosti kod pojave opasnih materija, osnove preventive

o  Opasnosti od pojave požara, osnove preventive

o  Opasnosti od stvaranja uslova za eksploziju, osnove preventive, zone opasnosti

 • Postupci u slučaju udesa sa opasnim materijama i pojave opasnih materija u slučaju požara i eksplozija

o  Postupak u slučaju udesa sa opasnim materijama i bezbedno odstojanje

o  Postupak u slučaju požara sa pojavom opasnih materija i bezbedno odstojanje

o  Postupak u slučaju eksplozija sa pojavom opasnih materija i bezbedno odstojanje

 

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

 

Primeni znanje u vezi poznavanja opasnih materija i postupkom u slučaju udesa sa opasnim materijama u požarima i eksplozijama.

 

Predavač:

Sreten Veljković, dipl.ing.ZOP, od 1979 do 2006 radio u više vatrogasnih jednica na poslovima:

- Rukovođenje radom vatrogasne jedinice od formacije voda do brigade;

- Komandir na intervencijama;

- Obuka pripadnika profesionalnih teritorijalnih i industrijskih vatrogasnih jedinica;

- Izrada operativnih karti gašenja i priprema vatrogasaca za intervenciju;

- Obnavljanje i osavremenjavanje vatrogasne opreme;

- Provođenje preventivnih mera u sektoru zaduženja;

- Edukacija građana, zaposlenih i učenika u školama(oko 1000 u godini;

- Propagandna delatnost u štampi i na lokalnom radiju;

- Predavanja na savetovanjima i seminarima u oblasti zaštite od požara;

- Sudska veštačenja u vezi požara;

- Od 2012. godine sa Licencom za izradu Glavnog projekta zaštite od požara;

Afilijacije: U časopisima „Zaštita u praksi“, „Zaštita plus“, „Zaštita na radu“, „PSS“ i magazinu „Zaštita“ iz Sarajeva, objavio oko 50 stručnih radova u oblasti ZAŠTITE OD POŽARA.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentar učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika seminara.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.