+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Naziv:
Tip:
Trening
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
6
Maksimalan broj učesnika:
25
Cena po učesniku:
17.900,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Ove nedelje na popustu 20%: 14.320,00+PDV

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis
 • Da li upravljate troškovima?                                       
 • Da li ispravno planirate troškove?                      
 • Naučite da pravilno uradite obračun proizvodne i komercijalne cene koštanja.

 

Upravljanje troškovima je jedna od najvažnijih aktivnosti u kontrolingu. U praktičnom smislu upravljanje troškovima podrazumeva: kontrolu troškova, planiranje troškova, analizu uticaja na troškove promenjenih okolnosti, analizu uzroka odstupanja stvarnih troškova od planiranih, obezbeđivanje informacija menadžmentu za izbor između različitih alternativa u cilju postizanja optimalnih poslovnih rezultata. Osnovni cilj kontrolinga troškova  je postizanje što veće dugoročne koristi od ostvarenog troška i ostvarenje ciljeva preduzeća uz što niže troškove bez negativnih dugoročnih posledica na rezultate poslovanja i konkurentsku poziciju preduzeća.

 

Ciljna grupa:

Kontroleri, interni revizori, menadžment, zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, i svi ostali zainteresovani

 

Cilj seminara:

Praktična primena postupaka i alata u upravljanju troškovima u cilju optimizacije troškova u saradnji sa zaposlenim u ostalim funkcijama u preduzeću.

 

Teme:

 • Važnost, uloga i vrste troškova u upravljanju poslovnim finansijama preduzeća
 • Sistemi obračuna troškova i njihova primena za alternativno poslovno odlučivanje
 • Planiranje (budžetiranje) troškova
 • Kalkulacija proizvodne cene koštanja
 • Kalkulacija komercijalne cene koštanja
 • Kontrola troškova
 • Analiza troškova (Vertikalna analiza bilansu uspeha, benchmarking analiza)
 • Break even analiza
 • Savremeni koncepti upravljanja troškovima (ABC – Activity Based Costing, Divizionalno računovodstvo, Računovodstvo odgovornosti, Balanced Scorecard, Target costing, Kaizen costing i ostali)

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Prepozna različite vrste troškova i pravilno ih interpretira u kreiranju osnove za poslovno odlučivanje.
 • Razume različite sisteme obračuna troškova.
 • Planira i kontroliše troškove, i interpretira razlike između planiranih i stvarnih troškova.
 • Obračuna proizvodnu i komercijalnu cenu koštanja.
 • Primeni analizu prelomne tačke u poslovnom odlučivanju.
 • Razume savremene koncepte upravljanja troškovima.

 

Predavač:

mr Draženko Lukač, višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Predavačko iskustvo na savetovanjima i seminarima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.