+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled profesionalne obuke
Osnovni podaci
Naziv:
Tip:
Pripremna obuka
Termini
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
5
Broj radnih sati:
25
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
55.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • 20% popusta za prijave i uplate celokupnog iznosa izvršene najkasnije do 04. septembra 2017. godine.

 

Nakon završene osnovne obuke stičete uslov za pohađanje Specijalizovane obuke za posrednika-medijatora u slučaju mobinga

 

Polaznicima obuke MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja nastave (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Tokom osnovne obuke za posrednika-medijatora, koja je uređena prema Pravilniku o programu obuke za posrednika na osnovu Zakona o posredovanju – medijaciji polaznici  će se upoznati sa pojmovima i karakteristikama posredovanja kao i pravnim okvirom za postupanje i karakteristikama u procesu medijacije. Takođe, tokom obuke polaznici će savladati i specifične veštine medijatora za posredovanje a što podrazumeva veštine komunikacije i rešavanja konflikata kao i veštine rada sa teškim klijentima.

 

Kroz praktičan rad (simulaciju) stečenih znanja i različitih veština polaznici će se upoznati sa tokom i fazama u postupku medijacije. Tokom ovog praktičnog dela, polaznici će savladati korake u postupku medijacije kao i postizanje i zaključivanje sporazuma i same specifilnosti sadržaja sporazuma. Polaznicima će biti predstavljena simulacija procesa medijacije kroz analizu studija slučaja iz prakse, pa će na konkretnom primeru savladati uloge i odgovornosti u sukobu, interese, strategije i intervencije.

 

MNG Centar je dobio licencu od Ministarstva pravde za sprovođenje obuke za posrednika na osnovu člana 45. u vezi sa stavom 44. stav 1. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/14). Završena obuka, uz ispunjavanje ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju je preduslov za dobijanje licence za posrednika (medijatora).

 

Komentari učesnika sa prethodne obuke:

 „Moja očekivanja su više nego ispunjena. Posebno mi se dopalo što je veći deo obuke bio na razvijanju novih veština kroz praktične primere i zadatke, nego na teorijsku analizu procesa medijacije. Izuzetno korisno i interesantno. Preporučujem obuku svima.“

Veronika Jovanović, načelnik odeljenja za imovinsko pravne odnose

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

„Obuka je bila veoma korisna i ispunila je moja očekivanja. Predavači su izraziti stručnjaci i profesionalci. Maksimalno su otvoreni za saradnju i nastojali su da nam daju odgovore na sva pitanja i razreše sve naše dileme.“

Vesna Đulović, stručni saradnik

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice

 

Ciljna grupa:

 • Zaposleni u firmama koji imaju zaduženja kao lica za podršku,
 • Lica koja su određena kao interni ili eksterni medijatori,
 • Svi ostali zainteresovani za oblast medijacije.

 

Cilj obuke:

Osposobljavanje profesionalaca u firmama za slučajeve posredovanja u sporovima.

 

Teme:

Dan I

 • Alternativno rešavanje sporova – pojam i vrste;
 • Pojam posredovanja i istorijski razvoj;
 • Uporedno pravna rešenja i odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova;
 • Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka;
 • Etička pitanja u posredovanju; – konflikti interesa i načelo poverljivosti.

 Dan II

 • Pojam posrednika – ko može da bude posrednik – uslovi, sklonosti i veštine za bavljenje ovim poslom;
 • Način utvrđivanja podobnosti slučajeva za posredovanje i upućivanje na posredovanje;
 • Priprema posredovanja – utvrđivanje uslova za početak posredovanja;
 • Postupak posredovanja.

 Dan III

 • Uvodno izlaganje posrednika;      
 • Dogovor o pravilima postupka i ponašanja;
 • Uzimanje uvodne izjave strana u postupku, način slušanja uvodnih izjava i podsticanje strana da ih saopšte;
 • Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u zajedničkim i odvojenim razgovorima;      
 • Veština slušanja;
 • Veština postavljanja pitanja;
 • Veština prikupljanja informacija.

 Dan IV

 • Veština identifikovanja problema strana, njihovih pobuda i interesa;
 • Veština identifikovanja tačke konflikta;
 • Veština identifikovanja razloga za prekid komunikacije;
 • Veština identifikovanja jakih pozicija i slabosti obe strane;
 • Veština pregovaranja;
 • Veština iznalaženja opcija za sporazum;
 • Veština iznalaženja predloga za sporazum;
 • Veština formulisanja sporazuma.

 Dan V

 • Priprema za simulaciju procesa medijacije;
 • Simulacija kompletnog medijacijskog procesa do postizanja sporazuma;
 • Fidbek i evaluacija procesa i programa.

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Primeni stečena znanja i veštine medijacije u rešavanju slučejeva posredovanja u okviru postojećih zakonskih okvira (Zakona o posredovanju i Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu)
 • Preduzme adekvatne korake i pokrene postupak u ovim slučajevima
 • Primeni unapređene veštine komunikacije i rešavanja konflikata u radu sa stranama u konfliktu
 • Adekvatno prenese stranama u konfliktu ciljeve i dobiti od postupka posredovanja
 • Prepozna prednosti i rizike primene medijacije u ovim slučajevima
 • Po završenoj obuci i ispunjavanju ostalih uslova propisanih Zakonom o posredovanju ( da lice ima visoku stručnu spremu; najmanje 5 godina radnog iskustva; da nije pod istragom i da nije osuđivano za namerno počinjeno krivično delo) postoji mogućnost dobijanja licence za posrednika (medijatora)

 

Predavači:

Prof. dr Tamara Džamonja Ignjatović, klinički psiholog, redovni profesor na FPN u Beogradu, specijalista medicinske psihologije. Predaje psihologiju i medijaciju.

Spec. Vera Despotović Stanarević, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijlni rad u Beogradu.

Spec. Vladan Jovanović, diplomirani pravnik, samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava deteta, ljudskih i manjinskih prava.

Povezani sadržaji
Slike
Fajlovi
Komentari učesnika

 

Ovde možete pročitati komentare učesnika sa prethodno održanih obuka.

Privredne grane