+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
4
Maksimalan broj učesnika:
15
Cena po učesniku:
14.700,00 + PDV (20%)
Popusti:

Specijalan popust za učešće na ovom i na seminaru: Otkazivanje ugovora o radu i zaštita od otkaza Cena: 23.700,00 + PDV (20%)

 

 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja.

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Zakon o radu ("Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 75/14), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije.

Tema ovog seminara obrađuje načine zasnivanja radnog odnosa, vrste ugovora o radu, kao i njegove elemente. S obzirom na to da se radi o ugovornom odnosu, u toku njegovog trajanja može doći do izmene stanja, što vodi do izmena ugovora o radu. U praksi se problematičnim pokazao način sprovođenja izmena ugovora o radu, pa će rešavanje ovog problema biti jedan od ciljeva seminara.

Pored radnog odnosa, Zakon o radu poznaje i fleksibilne oblike rada u vidu ugovora van radnog odnosa, od kojih svaki ponaosob ima svoje specifičnosti. Seminar će polaznicima omogućiti savladavanje svakog od ovih ugovornih odnosa, naročito imajući u vidu najnovije izmene Zakona o radu.

 

Ciljna grupa:

 • Predstavnici poslodavaca, odnosno lica ovlašćena za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih
 • Zaposleni koji rade na primeni zakona i drugih propisa, pripremi i primeni opštih akata
 • Predstavnici sindikata
 • Preduzetnici
 • Svi ostali zainteresovani za upoznavanje sa ugovorima o radu

 

Cilj seminara:

Pružanje mogućnosti za direktan konsalting i iznalaženje rešenja za sopstvene dileme u poslu, kao i sticanje novih saznanja kroz praktične primere, praksu Inspektorata za rad i kroz živu komunikaciju sa predavačem.

 

Teme:

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
 • Ugovor o radu i vrste ugovorenog radnog odnosa, elementi ugovora o radu
 • Ugovori van radnog odnosa i potreba prakse za regulisanjem novih fleksibilnih oblika rada - obavezni elementi ugovora
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • Dopunski rad
Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika

 

Ovde možete čuti komentare učesnika koji su bili deo seminara na temu zasnivanja radnog odnosa.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na temu zasnivanja radnog odnosa možete pogledati ovde.