Pretraga termina proizvoda
Naziv:
Datum početka od:
Datum početka do:

17.12.2018 -18.12.2018
Primena Excel-a u menadžerskom odlučivanju - napredni Excel
Maksimalan broj učesnika: 10
13.12.2018
Asertivna komunikacija
Maksimalan broj učesnika: 15
11.12.2018
Kontrolne liste u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru
Maksimalan broj učesnika: 15
10.12.2018
Inicijalno planiranje projekta i integracija projektnog tima
Maksimalan broj učesnika: 15
26.11.2018 -28.11.2018
Lean optimizacija poslovanja
Maksimalan broj učesnika: 15
23.11.2018
Emocionalna inteligencija u poslu
Maksimalan broj učesnika: 15
14.11.2018
Timski rad - kako napraviti uspešan tim saradnika
Maksimalan broj učesnika: 15
14.11.2018
Otkazivanje ugovora o radu i zaštita od otkaza
Maksimalan broj učesnika: 20
12.11.2018
Eksterna ocena kvaliteta interne revizije
Maksimalan broj učesnika: 15
10.11.2018 -22.12.2018
Sertifikovani saradnik za poreze i druge javne prihode (IV generacija)
Maksimalan broj učesnika: 12
07.11.2018 -15.12.2018
Sertifikovani menadžer ljudskih resursa (VI generacija)
Maksimalan broj učesnika: 15
06.11.2018 -07.11.2018
Napredne veštine rukovođenja
Maksimalan broj učesnika: 15
06.11.2018
Izrada bezbednosnog lista
Maksimalan broj učesnika: 15
03.11.2018 -15.12.2018
Sertifikovani finansijski analitičar (VII generacija)
Maksimalan broj učesnika: 12
02.11.2018
Upravljanje rizicima u preduzeću
Maksimalan broj učesnika: 15
30.10.2018 -04.12.2018
Sertifikovani menadžer za upravljanje poslovnim procesima
Maksimalan broj učesnika: 15
29.10.2018 -30.10.2018
Dizajniranje KPI izveštaja
Maksimalan broj učesnika: 10
26.10.2018
Kreiranje izveštaja i grafikona u Excelu
Maksimalan broj učesnika: 15
17.12.2018 -18.12.2018

Primena Excel-a u menadžerskom odlučivanju - napredni Excel

Maksimalan broj učesnika: 10
13.12.2018

Asertivna komunikacija

Maksimalan broj učesnika: 15
11.12.2018

Kontrolne liste u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru

Maksimalan broj učesnika: 15
10.12.2018

Inicijalno planiranje projekta i integracija projektnog tima

Maksimalan broj učesnika: 15
26.11.2018 -28.11.2018

Lean optimizacija poslovanja

Maksimalan broj učesnika: 15
23.11.2018

Emocionalna inteligencija u poslu

Maksimalan broj učesnika: 15
14.11.2018

Timski rad - kako napraviti uspešan tim saradnika

Maksimalan broj učesnika: 15
14.11.2018

Otkazivanje ugovora o radu i zaštita od otkaza

Maksimalan broj učesnika: 20
12.11.2018

Eksterna ocena kvaliteta interne revizije

Maksimalan broj učesnika: 15
10.11.2018 -22.12.2018

Sertifikovani saradnik za poreze i druge javne prihode (IV generacija)

Maksimalan broj učesnika: 12
07.11.2018 -15.12.2018

Sertifikovani menadžer ljudskih resursa (VI generacija)

Maksimalan broj učesnika: 15
06.11.2018 -07.11.2018

Napredne veštine rukovođenja

Maksimalan broj učesnika: 15
06.11.2018

Izrada bezbednosnog lista

Maksimalan broj učesnika: 15
03.11.2018 -15.12.2018

Sertifikovani finansijski analitičar (VII generacija)

Maksimalan broj učesnika: 12
02.11.2018

Upravljanje rizicima u preduzeću

Maksimalan broj učesnika: 15
30.10.2018 -04.12.2018

Sertifikovani menadžer za upravljanje poslovnim procesima

Maksimalan broj učesnika: 15
29.10.2018 -30.10.2018

Dizajniranje KPI izveštaja

Maksimalan broj učesnika: 10
26.10.2018

Kreiranje izveštaja i grafikona u Excelu

Maksimalan broj učesnika: 15