Obuka i razvoj sa MNG Centrom

Ostvarivanje visokog kvaliteta programa obuke i razvoja je u središtu svih naših aktivnosti.

Najefikasnije organizacije u svim sektorima stavljaju trening i profesionalni razvoj zaposlenih na vrh organizacionih agendi, prepoznajući vezu između individualnog učinka i ukupnog učinka preduzeća. Konkurentski pritisak u svim sektorima se povećava tako da posledice neadekvatno obučenog osoblja mogu biti razarajuće po organizacije.

Rešenja i iskustvo MNG Centra u obuci i razvoju pomoći će Vašoj organizaciji da:

‌‌

Ostvari veću produktivnost i dobit

‌‌

Unapredi konkurentnost, koja je rezultat visokog nivoa kompetentnosti zaposlenih

‌‌

Unapredi kvalitet rada

‌‌

Poveća nivo zadovoljstva poslom

‌‌

Smanji troškove smanjenjem grešaka i incidentnih situacija

‌‌

Unapredi stepen zadržavanja kvalitetnog osoblja

Trening je validan jedino ukoliko vam pomogne da steknete nove, relevantne veštine, znanja i stavove koji će vam pomoći da ostvarite uspeh na poslu i poboljšate vaš učinak i učinak vaše organizacije.

Koju god formu učenja da izaberete, vaše učenje sa MNG Centrom biće orijentisano ka praksi i inspirativno za vaš dalji razvoj.

Čvrsto se držimo principa da je obuka proces, a ne događaj koji transformiše pojedince i organizacije u pravcu postizanja rezultata.

Do sada smo razvili i u ponudi imamo više od 450 aktivnih tema treninga i 45 kvalifikacija - sertifikatnih programa obuke.

Naši treninzi kao i srodne forme učenja (kvalifikacije – sertifikatni programi obuke, radionice, simulacije i dr.) obezbeđuju vam:

‌‌

Kvalitet

  • Treneri i predavači: lideri i vrhunski stručnjaci sa praktičnim iskustvom u svojim oblastima rada
  • Orijentacija na praksu i rešavanje problema iz prakse
  • Primena sistema za obezbeđenje kvaliteta obuka - ISO 10015
  • Primena savremenih metoda učenja i razvoja: metode aktivnog učenja
  • Pisana Garancija kvaliteta MNG Centra
  • Razvoj treninga, kvalifikacija i drugih programa na osnovu analize potreba za obukom (TNA) i „competency based“ principa
‌‌

Savetodavna podrška

  • Savetodavni follow-up pojedincima i njihovim organizacijama učesnicima treninga u trajanju od 90 dana nakon konkretne obuke
  • Podrška u transferu kompetencija u realno radno okruženje
  • Podrška za kompanije i pojedince u oblasti L&D konsaltinga
‌‌

Dodatna vrednost

Optimalna cena

Prihvatljiva cena za vrhunsku poslovnu obuku koja usavršava vaše kompetencije ili vas osposobljava za efikasno obavljanje poslova.

Sistem obezbeđenja i garancija kvaliteta

Centralna tačka našeg rada je obezbeđenje kvaliteta obuka koje razvijamo i realizujemo i isporučivanje dodatne vrednosti za naše klijente.

Upoznajte se sa detaljima sistema za obezbeđenje kvaliteta i Garancija kvaliteta i brige za klijente:

Sistem obezbeđenja kvaliteta

 

Više »

Garancija kvaliteta i briga za klijente

Više »