MNG Centar - mesto ekspertize i podrške Vama i vašoj organizaciji

MNG Centar pomaže klijentima da razviju ili unaprede različite aspekte organizacione kulture koji vode ka „učećoj organizaciji“ (learning organization).

MNG Centar ima značajno iskustvo u transformisanju organizacija od „stand alone“ pristupa treningu ka strateškom pristupu ciljevima organizacije, učinku i potrebama ljudi. Ovo postižemo, između ostalih, sledećim merama i aktivnostima:

 • Razvoj okvira kompetencija i drugih poslovnih standarda sa indikatorima učinka
 • Razvoj ili auditing sistema za procenu radnog učinka
 • Analiza prethodnih trening KPI- jeva
 • Uvođenje novih formi učenja u organizaciono okruženje
  • Iniciranje sistema reflektivnog samoučenja (LearningLog) i „peer“ učenja
  • Zajednice praktičara za razmenu iskustava
  • Follow- Up Radionice za akceleraciju učenja
 • Testiranje/Provera kompetencija i assessment individualnih specifičnih kompetencija (npr. liderski potencijali) potrebnih za rukovodeća radna mesta, upotrebom standardizovanih on-line instrumenata i testova
 • Razvoj sistema za projektovanje upravljanja promenama
 • Podrška u osnaživanju procesa i metoda u oblasti obuke i razvoja, prema najboljoj svetskoj praksi za HRD tim
 • Reorganizacija i reinženjering poslovnog modela i poslovnih procesa (npr. analiza opisa poslova, dužnosti i odgovornosti iz aspekta organizacione strukture)