Lideri u učenju na bazi kompetentnosti

Istraživanja pokazuju da samo 30% učesnika, primenjuju veštine u praksi zbog toga što se trening posmatra kao “stand alone” događaj.

Vreme je za promenu!

MNG Centar zna kako da obezbedi stvarnu promenu u ponašanju ljudi i unapredi poslovne rezultate. To možemo i da dokažemo- vrednovanje efekata treninga, je naša oblast.

U ovoj sekciji VODI/LEAD, MNG Centar prikazuje kako kroz iniciranje razvojnih projekata u HRD domenu, ostvarujemo uticaj na poslovne rezultate.

Najvažnija mera za uspeh učenja i razvoja - promena ponašanja u organizaciji

Ovde, na našem zvaničnom sajtu, nigde nismo rekli da smo lideri. Sada ćemo to reći jer zaista jesmo.

MNG Centar je lider u borbi, ekspertizi i inicijativi da se nakon treninga desi promena unutar ljudi. Zbog toga smo više puta ponovili: trening ne sme biti događaj. On je više od procesa. On je i kultura jedne organizacije a klutura se gradi. MNG Centar uspešno pomaže organizacijama da izgrade različite aspekte kulture i da prihvate da ukoliko žele da postignu stratešku promenu, najvažniji prioritet je promena ponašanja ljudi unutar organizacije.

Pružamo puno dodatnih vrednosti i usluga klijentima, pre, tokom i naročito posle treninga, jer znamo da proces mora da se nastavi ukoliko obuka koju smo izveli želi da ostvari sve svoje efekte.

Stoga MNG Centar pomaže organizacijama i učesnicima nakon treninga da:

 • unaprede ili uspostave organizacioni sistem učenja i razmene iskustava - da uspostave „učeću organizaciju“. Naučno je dokazano da ukoliko organizacija ne radi na principu „stand alone“ treninga već razvija trening projekat i sistem učenja u organizaciji, povraćaj na investiciju u obuku (ROI) je tri puta veći.
 • indentifikuju osnovne bihevioralne kompetencije (ukoliko nisu identifikovane) ili da podsete i osveste zaposlene na njihovu primenu i značaj za učinak i postizanje organizacionih ciljeva, ukoliko su definisane okvirom kompetencija.
  • Šta je sa liderstvom, inicijativom, vrhunskim odnos prema klijentima, inovacijama...?
 • mere napredak svojih napora i investicija u obuku i razvoj i sistematski pristupaju svakom trening projektu
 • primene važne tehnike i alate za osnaživanje samorefleksije (jasan akcioni plan) i refleksije kao snažnog psihološkog operativnog sistema za iskustveno učenje pojedinaca i malih grupa i timova koje vodi do lične unutrašnje promene
 • inspirišu, pokrenu i angažuju zaposlene na bazi pozitivnih ljudskih vrednosti kojima svi (ili barem ogromna većina), u suštini, težimo.
 • šaljemo jasnu poruku zajedno sa organizacijom, učesnicima treninga da će se proces učenja nastaviti i nakon formalnog završetka obuke.
 • koriste savetodavnu coaching i mentoring podršku koju im pružaju treneri i eksperti MNG Centra nakon treninga kako bi primenili ili prevazišli barijere u primeni kompetencija
 • izgrade sisteme motivacije i nagrađivanja za dokazane promene u ponašanju
 • izgrade transparentne sisteme i planove komunikacije i procene (merenja), iz aspekta praćenja rada i primene kompetencija, kako bi obezbedili davanje adekvatnih povratnih informacija o uspesima, napretku i rezultatima
 • izgrade jasne, jednostavne sisteme poslovnih - kompanijskih standarda, kvantitativne i kvalitativne prirode: okvire kompetencija, indikatore učinka za radna mesta, organizacione celine i dr.
 • učesnici vide jasnu vezu između poslovnih ciljeva, individualnog učinka i obuke na kojoj su. Uvek im ukazujemo na realne situacije u kojima primenjuju ono što uče (aligning pristup).
 • uvere menadžment organizacija kroz podatke, ključne indikatore učinka, iskustva iz sveta i druge argumente da je primena svega napred navedenog uslov za opšti uspeh organizacije, ukoliko je menadžment skeptičan u ulaganje u obuku i razvoj zaposlenih
 • HRD timovi u organizaciji nastave da pružaju podršku učenju i razvojnim procesima eventualnom upotrebom novih alata i metoda