Merenje ROI: Kirkpatrick-ov model

Važno je za organizacije da razumeju ne samo da li je obuka pružila očekivane poslovne dobiti i koristi, nego da li odnos između investicije/ulaganja u trening i povratnih rezultata na investiciju prihvatljiv.

Osigurajte da svaki uloženi dinar donosi dobit od učenja i razvoja

MNG Centar već duži niz godina, koristi dokazani Kirkpatrick-ov metod za procenu povraćaja na investiciju u trening , mapirajući sve aspekte trening usluga do nivoa Kirkpatrikovog modela. MNG Centar može da obezbedi evaluaciju do bilo kog Kirkpatrikovog nivoa koji klijent zahteva, od direktnog feedback-a učesnika, preko merenja usvojenog znanja i primene veština u radnom okruženju, do vrednovanja i kvantifikovanja poslovnih koristi.

Koristi od usluge:

‌‌

Vidljivost povraćaja investicije utrošene na obuku

‌‌

Fokusiranje na poslovne koristi, vrednosti i dobiti od procesa učenja i razvoja

‌‌

Smanjenje ukupnih troškova usluga

Kirkpatrick model

Kvalitet iskustva učenja (Kirkpatrick nivo 1)

Svi treninzi MNG Centra kontrolišu se kroz evaluaciju učesnika i njihov feedback. Procena kvaliteta treninga na ovom nivou vrši se pomoću CIPD standardizovanog formulara za evaluaciju u smislu kako su učesnici percipirali obuku i kako se osećaju nakon obuke. Odgovori se analiziraju kako bi se obezbedila statistika učinka treninga ali dobili i odgovarajući deskriptori treninga. Analizom ovih statistika omogućeno nam je da procenimo efektivnost treninga na nivou 1 Kirkpatrick-a.

Ishod učenja (Kirkpatrick nivo 2)

Ovaj nivo se fokusira, na to koliko dobro je učenje usvojeno. Polaznici treninga imaju test nakon završetka obuke ili procenu znanja/veština u skladu sa ciljevima obuke. Da bi ostvarili najbolje rezultate ovim merenjima MNG Centar uvek unapred definiše standard kompetencija ili ishode učenja na treningu.

Poboljšanje učinka (Kirkpatrick nivo 3)

Ovo je prva prava (poslovna) mera povraćaja na investiciju u obuku. Iako evaluacija učenja tradicionalno se koristi za ocenjivanje pojedinaca, povraćaj na investiciju je mnogo korisnija mera za tim ili poslovnu funkciju. Faktori koji utiču na “poboljšanje učinka” razlikuju se od organizacije do organizacije, tako da MNG Centar obezbeđuje konsultanta za učenje i razvoj kako bi se identifikovali ključni KPI- jevi i usaglasile metode za ocenjvanje promena posle izvedene obuke. U ovom koraku, koristimo upitnike da bismo sakupili neophodne podatke za izvođenje merenja i procenjivanje dobiti.

Organizaciona korist (Kirkpatrick nivo 4)

Ova dugoročna evaluacija procenjuje uspeh obuke na organizacionom nivou, u odnosu na poslovne koristi i dobiti. Ovo bi obično značilo da investicija u trening podiže sposobnost ili perfomanse tima ili odeljenja na neki merljiv način. Tipično, organizacioni rezultati će se pratiti šest meseci nakon obuke ili sa presekom stanja nakon godinu dana, kako bi se omogućilo dovoljno podataka koji bi postali dostupni za relevantnost merenja i procenjivanja.

Ovaj nivo je stoga u velikoj meri u nadležnosti relevantnog menadžera. MNG Centar je u stanju da obezbedi konsultantske usluge kako bi se identifikovala odgovarajuća metrika, međutim MNG Centar obično nije u poziciji da direktno doprinosi stvarnom merenju.