Efikasno usvajanje kompetencija

Ukoliko su učesnici pripremljeni za promene, to predstavlja brzu traku za postizanje projektnog uspeha.

Ljudski faktor

Ljudski faktor: to je razlog zašto tako mnogo poslovnih projekata koji izgledaju dobro na papiru, beleži neuspeh u stvarnosti i ne ostvaruje planirani ROI.

Integrisanjem različitih sistema, pristupa, formi i programa učenja na radnom mestu, u vaš organizacioni i individualni kontekst, obezbedićete efikasnost, smanjenje troškova i sveobuhvatnost uspeha.

Naše rešenje

Mi imamo više od 12 godina iskustva a naš menadžment, u zbiru, više od 4 decenije, internacionalnog iskustva u kreiranju, upravljanju, implementaciji i merenju efikasnosti trening programa zasnovanih na razvoju kompetencija i primeni u poslovnom okruženju.

Naši trening programi i projekti su visoko strukturirani, sa definisanim repernim tačkama i rokovima i obično se sastoje od sledećih faza:

‌‌

Analize potreba za obukom i kompetencijama

‌‌

Dizajna

‌‌

Pilotiranja (Testiranja)

‌‌

Implementacije, vrednovanja i transfera

‌‌

Merenja efekata

Blended učenje za uspešnije, troškovno efikasnije rezultate

Primenjujemo najširi obuhvat metoda učenja i koristimo najbolje od svakog pristupa, kombinujući ih u pojedinačne blended programe učenja koji daju najefikasnije rezultate.

MNG blended programi učenja mogu da uključe:

F2F trening u učionici
Koučing
Radionice
eUčenje
Obuku na radnom mestu
Zajednice praktičara
Radionice za unapređenje procesa
Samo-učenje (reflektivni pristup)
Mentorsku i ekspertsku podršku
Predavanja

Kvalitetni trening programi za biilo koju veličinu biznisa

MNG Centar je sposoban da kreira primenjive poslovne trening programe za lokalne, nacionalne i međunarodne organizacije. Uspešno smo izvodili programe koji su obučili desetine hiljada ljudi.

Iskusni MNG Projektni menadžer će kontrolisati svaki aspekt trening projekta, obezbeđujući redovnu komunikaciju i detaljno izveštavanje, uključujući trening KPI- eve i analitiku učenja da bi Vi kao naši klijenti imali jasnu sliku o uspehu projekta.