+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu
 
Termin: 08.05.2017

 

 

Efikasnim planiranjem troškova ostvarite ciljeve preduzeća bez negativnih dugoročnih posledica na rezultate poslovanja i konkurentsku poziciju preduzeća. Na treningu ćete savladati praktične alate za upravljanje troškovima.

Aktuelno
 
Termin: 09.05.2017 - 10.05.2017

 

 

Na ovom seminaru MSFI će se posmatrati iz aspekta kontrolinga, i kroz praktične primere će se prikazati primena delova pojedinih standarda koje svaki kontroler mora da zna kako bi kreirao dobru osnovu za obavljanje svojih zadataka.

 
Termin: 16.05.2017

 

Učesnicima na seminaru biće predstavljene klauzule, klasifikacije i pravila Incotermsa-a 2010, izmene u odnosu na prethodne verzije, primena pravila Incotermsa 2010 od datuma stupanja na snagu do danas i uporedni prikaz zastarelih i novih pravila.

Poslovne veštine, organizacija rada i menadžment
 
Termin: 11.05.2017 - 12.05.2017

 

Na treningu ćete usvojiti znanja i razviti veštine potrebne za efikasan rad na rukovodećim pozicijama na osnovu čega u velikoj meri možete olakšati rad, ali i ostvariiti rezultate i ciljeve, kroz adekvatno upravljanje zaposlenima i poslovnim aktivnostima.

 
Termin: 25.05.2017

 

Ovaj trening će Vam pomoći da steknete ključne kompetencije u oblasti poslovnog izveštavanja. Koncipiran na principu „uradi sam“ vođenog učenja kroz razne: studije slučaja, primere dokumenata, "hands on" vežbe.

 
Termin: 03.06.2017 - 10.06.2017

 

CIlj treninga je unapređenje sposobnosti polaznika u oblasti predviđanja zasnovanog na metodama vremenskih serija, kao i za primenu spredšitova u ovoj oblasti. Trening se odvija u vidu vežbi. studija slučajeva, analiza primera iz prakse. Olakšajte donošenje značajnih poslovnih odluka.

Novi treninzi
 
Termin: 26.05.2017 - 06.06.2017

 

Cilj treninga shvati suštinu propisa i standarda kojima se uređuju pojedine oblasti, uoči nedostajuću dokumentaciju u svojoj organizaciji i postojeću dokumentaciju i resurse prilagodi, prepozna troškove implementacije bezbednosnih propisa i standarda i olakšice kod pravilne primene propisa.

 
Termin: 31.05.2016 - 02.06.2017

 

Unapredite veštine sačinjavanja predloga projekta. Na treningu ćete naučiti kako da izaberete odgovarajući izvor finansiranja za svoju projektnu ideju, da pronađe i na pravi način analizirate potrebna dokumenta kao i da aktivno učestvuje u formiranju uspešnog predloga projekta.

Pripremne obuke za sertifikaciju
 
Termin: 29.04.2017 - 10.06.2017

 

Pripremite se za praktičan i samostalan rad u oblasti poreza, i na kompetentan način obavljajte poslove saradnika u oblasti poreza!

Učesnicima će biti predstavljeni osnovni koncepti poreza i drugih obaveza , kao i uzročno posledična veza između poreza i poreske evidencije s računovodstvenom evidencijom poreza i drugih javnih prihoda.

 
Termin: 13.05.2017 - 24.06.2017

 

Finansijski analitičar spada među najtraženija zanimanja na tržištu rada bilo da je reč o privatnim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, javnim preduzećima. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim kompanijama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.

 
Termin: 08.05.2017 - 17.06.2017

 

Savladajte tehnike, metodologije i koncepte HR-a koje možete direktno da primenite u svakodnevnom radu na poslovima upravljanja ljudskim resursima.

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za koordinaciju HR aktivnosti, internu komunikaciju, sprovođenje HR strategije i aktivnu saradnju sa ostalim odeljenjima.

 
Termin: 22.05.2017 - 26.05.2017

 

Uverite se zašto nam je na veliki broj sadašnih savetnika za hemikalije ukazalo poverenje i pohađalo obuku u našem centru. U toku su prijave za XIX generaciju obuke u skladu sa zakonskom regulativom! Po završetku obuke polaznik dobija uverenje da je pohađao pripremnu obuku koja je uslov za pristupanje ispitu za savetnika za hemikalije.

Vesti