+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Aktuelno
 
Termin: 06.09.2016

  

Da bi ste efikasno upravljali apsentizmom neophodno je da poznajete faktore koji su od značaja za ovu pojavu, i alate kojima se to postiže.

 

Ako je u pitanju veliki broj slučajeva bolovanja to je problem za radnu organizaciju, pa je neophodno da se njima efikasno upravlja. Na ovom praktičnom seminaru ćete dobiti odgovore na sve nedoumice sa kojima ste se susretali u praksi.

 
Termin: 26.08.2016

 

Iskoristite sve benefite koje Vam pružaju sporazumi na najefikasniji i najlakši način!

 

Značaj ovih sporazuma i mogućnosti koje pružaju privrednim subjektima su veoma velike s obzirom na otežano poslovanje u današnjoj krizi na evropskom tržištu. Privrednici, da bi postigli dobre tržišne rezultate pored ostalog, moraju dobro poznavati pravila o poreklu robe što je cilj ovog seminara.

 
Termin: 05.09.2016 - 06.09.2016

 

Prepoznajte ključne finansijske rizike u svom poslovanju, mogućnosti unapređenja kontrolnih mehanizama, sastavljanja izveštaja i planiranja novčanih tokova.

 

Upotpunite postojeća znanja iz oblasti novčanih tokova, budite osposobljeni da planirate i sastavite izveštaj o novčanim tokovima i pravilno interpretirajte informacije bazirane na novčanim tokovima.

 
Termin: 01.09.2016

 

Pripremite se za inspekcijsku posetu, i saznajte koje su Vaše obaveze, prava i odgovornosti u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

 

Kontrolna lista omogućava poslodavcu da izvrši samoproveru ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizik , saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika i da utvrdi u kojoj meri poštuje propise i da li će biti predmet inspekcijske kontrole.

Novi treninzi
 
Termin: 12.09.2016

 

Upoznajte se sa svim novinama koje se tiču kategorizacije objekata i izvoza hrane u Kinu.

 

Na seminaru će polaznici dobiti praktična znanja i veštine vezane za sve zahteve odobravanja objekta, linija proizvodnje, higijene proizvodnje, skladištenja, rukovanja sa hranom na mestu pripreme i prodaje krajnjem potrošaču.

 
Termin: 05.09.2016

 

Polaznicima ove radionice će biti predstavljeni najčešći HR rizici koje poslodavci prave i načini za prevazilaženje istih.

 

Rešite postojeće HR dileme u vezi sa Zakonom o radu, i bez poteškoća upravljajte svim budućim HR rizicima od zasnivanja radnog odnosa, premeštaja zaposlenog i otkaza ugovora o radu.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 15.09.2016 - 16.09.2016

 

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni. Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 20.09.2016 - 21.09.2016

 

Cilj obuke je da u skladu sa zakonskim propisima i praktičnim primerima učesnike pripremi za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke.

Na obuci ćete biti u prilici da kroz praktične radionice, rešenja praktičnih zadataka, diskusije na temu najčešćih primera iz prakse, na lakši način savladate materiju i pripremite se za sticanje licence.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti