+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu 20%
 
Termin: 03.03.2017

 

 

Na ovom praktičnom treningu ćete naučiti kako da sagledate nivo sopstvene emocionalne inteligencije i razvijete strategije za upotrebu emocionalne inteligencije u radu. Takođe ćete shvatiti zbog čega je upotreba emocionalne inteligencije bitna i kako da je upotrebite za lični profesionalni razvoj i razvoj poslovnih veza. Sprečite da emocije preovladaju na Vašem radnom mestu!

Aktuelno
 
Termin: 10.03.2017

 

Ovaj seminar će Vas pripremiti za primenu svih aktuelnih izmena PDV-a, preciznije uređivanje rešenja koja se odnose na:

  • stalnu poslovnu jedinicu stranog lica kao obveznika PDV,
  • evidentiranje za obavezu plaćanja PDV stranih lica i određivanje njihovih poreskih punomoćnika,
  • prava na odbitak prethodnog poreza i dr.
  • najznačajnije promene koje se odnose na određivanje mesta prometa usluga, što je uređeno na potpuno drugačiji način,
  • prilagođavanje knjigovodstvenog softvera.

Predavač je Irina Stevanović Gavrović, rukovodilac Grupe za PDV u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

 
Termin: 23.02.2017

 

Na seminaru ćete saznati:

  • Propise koji uređuju prinudnu naplatu.
  • Kako za već zaključene pravne poslove kod kojih je dužnik u blokadi obezbediti naplatu potraživanja, a da se ne krše propisi.
  • Koji je postupak prinudne naplate i koji je redosled naplate potraživanja u cilju obezbeđenja brže naplate.

Osposobite se da samostalno preduzimate postupke i radnje u cilju brže naplate potraživanja!

 

 
Termin: 23.02.2017

 

Naučite kako da na neposredan način dođete do informacija o prednostima i manama pojednostavljenih postupaka koje će Vam omogućiti da napravite strategiju svoje kompanije kao i da budete u potpunosti osposobljeni da u svojoj kompaniji stvorite uslove za primenu „kućnog carinjenja“, da podnesete ispravan zahtev za dobijanje odobrenja kao i da kasnije valjano sprovedete isti.

 

Nakon ovog seminara bićete osposobljeni da razumete i u praksi primenite prednosti pojednostavljenih carinskih postupaka „kućnog carinjenja“

 
Termin: 22.02.2017

 

Osposobite se za samostalnu primenu i tumačenje odredaba Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršite zakonom propisane poreske obaveze u vezi sa oporezivanjem prihoda navedenih kategorija obveznika.

 

Na seminaru ćete naučiti i kako da podnesete poresku prijavu nadležnom poreskom organu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Novi treninzi
 
Termin: 01.03.2017 - 02.03.2017

 

Podignite nivo znanja i veština u vezi sa obradom teksta i pravljenjem tabela kroz upoznavanje sa naprednim opcijama Worda (umetanje sadržaja i pravljenje cirkularnih pisama) i Excela (sortiranje, grafikoni, pivot tabele).

 

Polaznici rade na računaru, samostalno uz stalnu podršku trenera. Za svaku opciju trener nudi dodatne savete i trikove, kao i neizostavne tasterske prečice bez kojih se danas ne može zamisliti korišćenje računara.

 
Termin: 27.02.2017

 

Tajna marketinga i uspeha brenda postaje sposobnost da se prepozna i razume šta pokreće potrošača i da se tome prilagodi proizvod/usluga koja se potrošaču nudi, kako bi on bio više nego zadovoljan i kako bi zavoleo brend.

 

Na treningu će biti predstavljenje strategije IMK komunikacija koje omogućavaju kompanijama da koriste one elemente promocionog miksa koje najviše odgovaraju postavljenim ciljevima komunikacije i targetiranoj publici.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 21.03.2017 - 29.04.2017

 

Ovladajte praktičnim znanjima i veštinama u oblasti dvojnog knjigovodstva koje možete direktno da primenite u svom svakodnevnom radu.

 

Obuka je organizovana kroz module, čijom detaljnom analizom možete savladati osnove dvojnog knjigovodstva. Kroz praktične primere, što uključuje radionice, izradu projektnih zadataka, simulacije, polaznici će biti osposobljeni da u svom poslovanju primene znanja i veštine koje su stekli na obuci.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti
 

 

MNG Centar je izdao novi priručnik "Analiza finansijskih izveštaja - Praktičan prilaz" čiji je autor mr Draženko Lukač. Priručnik se sastoji od devet celina, u okviru kojih se razmatraju analiza osnovnih finansijskih izveštaja, standardni alati finansijske analize, kao i alati koji služe za ispitivanja kvaliteta finansijskih izveštaja. Uz svaki priručnik dobija se CD sa Excel alatima za praktičan rad.