+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu 20%
 
Termin: 06.12.2016

 

Naučite kako da koristite Pivot tabele u Excel-u u cilju obrade velike količine podataka i dobijanja različitih izveštaja! Pivot tabela je specijalna vrsta tabele koja sakuplja i sumira podatke iz različitih izvora, i na taj način Vam omogućava da kombinujete i poredite podatke. Na treningu ćete biti u mogućnosti da samostalno uradite predstavljene primere, a možete raditi i na sopstvenom primeru.

Aktuelno
 
Termin: 12.12.2016

 

Naučite kako da efikasno primenite u praksi Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu!

 

Pored toga, na seminaru ćete naučiti kako da pokrenete odgovarajuće upravne postupke, kao i odgovarajući vanparnični postupak radi sprovođenja postupka pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. Takođe, polaznicima će biti predstavljeno nekadašnje i sadašnje stvarnopravno uređenje u Republici Srbiji.

 
Termin: 06.12.2016

 

Na praktičnom seminaru naučite koji je postupak prinudne naplate i koji je redosled naplate potraživanja u cilju obezbeđenja brže naplate.

 

U uslovima sve većeg broja blokiranih pravnih lica i preduzetnika od izuzetnog je značaja kako kod zaključivanja pravnih poslova obezbediti naplatu potraživanja, a da se ne krše propisi. Kroz interakciju sa učesnicima na seminaru se osposobite za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

 
Termin: 08.12.2016

 

Nedostatak efikasnog i taktičkog izražavanja može predstavljati ozbiljnu barijeru u Vašoj komunikaciji. Asertivna komunikacija Vam, sa druge strane, pomaže da ojačate veze sa drugima i da zadobijete njihovo poverenje.

 

Trening je efikasan i koristan za zaposlene koji svakodnevno komuniciraju sa klijentima i suočavaju se sa različitim izazovima, jer im pomaže da pronađu efikasne i socijalno prihvatljive načine da odgovore na neprijatnost ili agresiju.

 
Termin: 09.12.2016

 

Naučite kako da upravljate učinkom Vaših zaposlenih i ostvarite planirane rezultate!

 

Trening će pomoći učesnicima da bolje i potpunije shvate svrhu i smisao ocenjivanja zaposlenih, da razumeju koji sistem ocenjivanja bi bio najpogodniji sa aspekta njihove organizacije i konteksta u kome rade, da nauče kako se pišu individualni ciljevi za zaposlene i kako se povezuju za ciljevima organizacije kao i kako da odaberu najbolje kriterijume za ocenjivanje i kako da ih vrednuju.

Novi treninzi
 
Termin: 15.12.2016 - 16.12.2016

 

Projekti su značajan faktor poslovnog uspeha, bez obzira na veličinu, organizaciju ili oblast rada kompanije, jer od njihovog uspeha dosta zavise i rezultati kompanija

 

Kroz teoretske osnove i praktične vežbe učesnici treninga će usvojiti znanja i razviti veštine potrebne za uspešno upravljanje projektima. Primenom PMI metodologije i upravljanjem projektima po principima pozitivne prakse, učesnici treninga mogu značajno unaprediti realizaciju projekata i ostvarivanje poslovnih ciljeva kompanije.

 
Termin: 08.12.2016

 

Ovaj trening je dizajniran tako da upozna korisnike sa značajem social media marketinga, društvenim medijima koji se najaktivnije koriste u Srbiji i njihovom svrhom, načinom komunikacije na svakom od medija, te uticajem koji svaki medij ima.

 

Trening je interaktivne prirode, a osim predstavljanja teorijskog dela, sastoji se od studija slučajeva i praktičnih vežbi koje će omogućiti da učesnici steknu navedena znanja iz ove oblasti.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 04.02.2017 - 11.03.2017

 

Ovladajte praktičnim znanjima i veštinama u oblasti dvojnog knjigovodstva koje možete direktno da primenite u svom svakodnevnom radu.

 

Obuka je organizovana kroz module, čijom detaljnom analizom možete savladati osnove dvojnog knjigovodstva. Kroz praktične primere, što uključuje radionice, izradu projektnih zadataka, simulacije, polaznici će biti osposobljeni da u svom poslovanju primene znanja i veštine koje su stekli na obuci.

 
Termin: 17.12.2016 - 07.03.2017

 

Rešite aktuelne probleme iz prakse i unapredite kvalitet izvođenja treninga u budućem periodu.

 

Tokom obuke ćete biti u prilici da na kreativan način pronađete rešenja koja ćete moći da implementirate u poslovnu politiku Vaše organizacije. Identifikujte procese koje treba unaprediti i pronađite primenljiva rešenja za realizaciju ovog unapređenja. Nakon svakog modula organizovana je follow-up radionica gde ćete savladati praktičnu primenu alata, tehnika i metoda na konkretnim primerima.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti