+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Ove nedelje na popustu 20%
 
Termin: 04.10.2016

 

Zastupanje privrednih društava, banaka, osiguravajućih kompanija i drugih privrednih subjekata pred privrednim sudovima ima svoje  specifičnosti, a naročito u stečajnom postupku. Ove specifičnosti je neophodno uočiti kako bi pravne službe privrednih društava uspešno funkcionisale u postupku pred privrednim sudom.

 
Termin: 11.10.2016

 

Naučite sve o primeni Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure, utemeljenog na odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, obzirom da je elektronski sistem izdavanja građevinskih dozvola pušten u rad ove godine, u okviru APR-a, a što se odražava i na rad i proceduru RGZ–a.

Aktuelno
 
Termin: 10.10.2016

 

 Uštedite vreme i novac prilikom obavljanja pojednostavljenih carinskih postupaka!

 

Saznajte koje su prednosti i mane pojednostavljenih postupaka i u skladu sa njima definišite strategiju svoje kompanije kako biste stvorili pogodne uslove za primenu postupka "kućnog carinjenja". Predavač, vrhunski stručnjak u ovoj oblasti će Vam pomoći da rešite sve nedoumice i dileme u sprovođenju carinskih postupaka.

 
Termin: 10.10.2016

 

Obračun troškova i učinaka je neophodan preduslov za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka koje u svom krajnjem izrazu vode u ostvarenje vrhovnog cilja svakog preduzeća, a to je kreiranje dodate vrednosti.

 

Učesnici će naučiti da razumeju značaj obračuna troškova i prepoznaju mogućnost korisne upotrebe dobijenih informacija. Na različitim kratkim studijama slučaja učesnici će imati priliku da rešavaju praktične slučajeve kao što su obračun troškova po mestima i nosiocima, kalkulacije cena koštanja...

 

 
Termin: 07.10.2016

 

Naučite kako da zaštitite organizaciju od različitih vrsta ugrožavanja informacija, poput industrijske špijunaže i insajderske pretnje!

 

Na seminaru ćete steći znanje vezano za zakonski aspekt procesa zaštite podataka i potencijalne pravne mehanizme dodatne zaštite. Bićete u mogućnosti da, kroz interaktivne radionice, rešite razne studije slučajeva u ovoj oblasti i na praktičan način predupredite rizike koji ugrožavaju bezbednost Vaše organizacije, prvenstveno u oblasti zaštite podataka.

 
Termin: 10.10.2016

 

Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih.

 

Analizom procesa, organizacionih celina i zadataka mogu se učiniti značajna poboljšanja. Naučite i definišite kriterijume i elemente kriterijuma koji se koriste za upoređivanje i vrednovanje različitih poslova. Trening je u potpunosti praktično orijentisan pa će biti predstavljeni primeri koji su nastali u praksi i koji se mogu za praksu i koristiti.

Novi treninzi
 
Termin: 24.10.2016

 

Primenite u praksi statističke mere u oblasti analize poslovanja, i sagledajte značaj i mogućnosti njihove primene u različitim poslovnim procesima!

 

Adekvatnom primenom statističkih metoda stvaraju se uslovi za donošenje odluka na osnovu činjenica, što je jedna od osnova savremenog menadžmenta. Naučite kako da kombinacijom elemenata statističke procene i analize donesete najbolje poslovne odluke koje će uticati na ostvarenje pozitivnih poslovnih rezultata.

 

 
Termin: 07.10.2016

 

Naučite kako da kreirate poruku kojom ćete lakše doći do željene publike, jačati svoj brend i unaprediti poslovne rezultate Vaše kompanije.

 

Krajnji rezultat IMK biće jasna, usaglašena i prepoznatljiva poruka brenda, kod svih stejkholdera, bez obzira gde su se “susreli” sa brendom.  Strategija IMK komunikacija omogućava kompaniji da koriste one elemente promocionog miksa koje najviše odgovaraju postavljenim ciljevima komunikacije i targetiranoj publici.

Stručno osposobljavanje
 
Termin: 12.11.2016 - 10.12.2016

 

Ovladajte praktičnim znanjima i veštinama u oblasti računovodstva koje možete direktno da primenite u svom svakodnevnom radu.

 

Obuka je razvijena na osnovu standarda kompetencija u oblasti računovodstva kojim su definisani znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova računovođe. Upoznajte se sa svim propisima koji regulišu ovu oblast!

 
Termin: 03.10.2016 - 04.10.2016

 

Na osnovu Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti propisana je obaveza da sva pravna lici ili preduzetnici koji obavljaju poslove posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti moraju biti stručno osposobljeni.

 

Cilj ove obuke je usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita i osposobljavanje za obavljanje poslova agenta za nekretnine.

 
Termin: 31.10.2016 - 07.12.2016

 

Cilj osposobljavanja je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa.

 

Polaznici obuke će biti u prilici da se upoznaju sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada kao i sa putevima rešavanja problema koji se javljaju u praksi u njihovom ostvarivanju.

Sertifikacije
Novo

Aptis je test procene znanja engleskog jezika, kreiran na osnovu najnovijih istraživanja u primenjenoj lingvistici. Aptis je moderan i fleksibilan sistem. Osmišljen je tako da može da zadovolji različite vrste specifičnih potreba organizacija i pojedinaca u celom svetu.

 

Sertifikacija je razvijena na osnovu poznatog i priznatog profesionalnog CIPD standarda kompetencija u oblasti upravljanja i razvoja ljudi. Na osnovu pomenutog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv:Sertifikovani menadžer ljudskih resursa.

 

Kvalifikacija- Sertifikovani saradnik za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču profesionalnu kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani saradnik za radne odnose(Certificate in Employment Law).

Vesti